Outsourcing wózków widłowych

Outsourcing usług, które nie są ściśle związane z profilem działalności przedsiębiorstw, zyskuje coraz większą popularność prowadzących rygorystyczną analizę kosztową w biznesie jak w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii i w coraz większym stopniu w Polsce. Należy zwrócić uwagę na fakt, że celem firm nie jest posiadanie produktów, maszyn czy urządzeń, a wynajmowanie po optymalnej cenie funkcji jakie mają być zaspokajane za ich pośrednictwem.
„Czy kupujesz windę kiedy chcesz przemieścić się pomiędzy piętrami?”
Podstawową zaletą oddania swojej floty w ręce firmy specjalizującej się w sprzęcie przeładunkowym, czyli outsourcing floty, jest zapewnienie potrzeb transportowych przy koncentracji na głównej działalności przedsiębiorstwa. Takie rozwiązanie zapewnia wymierną przewagę nad wariantem zakupu sprzętu.

 

Główne korzyści finansowe

- Stały element kosztów w planach finansowych nawet do 72 miesięcy- przewidywalność wydatków oraz ich liniowy charakter (wszystkie opłaty ujęte są w miesięcznych ratach)

- Brak potrzeb organizacji służb utrzymania i napraw wynajmowanego sprzętu (koszty rzeczowe i osobowe)

- Precyzyjna kontrola kosztów związanych z flotą maszyn- rata najmu, która pozostaje niezmienna w całym  okresie trwania umowy

- Rozliczanie opłat za wynajem w koszty uzyskania przychodu co bezpośrednio wpływa na wysokość podatku dochodowego

- Brak konieczności angażowania kapitału początkowego (w tym ewentualnych zaliczek) na zakup wózków – zaoszczędzone środki finansowe mogą być angażowane w inne projekty

- Nienaruszanie zdolności kredytowej

- Możliwość odliczenia podatku VAT z tytułu użytkowania pojazdu – zgodnie z ustawą o podatkach od towarów i usług

Główne korzyści operacyjne

- Dostarczamy wózki fabrycznie nowe

- Redukujemy czas przestojów oraz związane z nimi koszty. Jako firma udzielająca najmu jesteśmy odpowiedzialni za naprawy oraz zapewnienie sprzętu zastępczego. Oznacza to zmniejszenie do minimum     ryzyka związanego z przestojami

- Kompleksowa obsługa techniczna - naprawy, przeglądy, wymiany płynów oraz materiałów eksploatacyjnych,   przeprowadzimy procesy związane z dopuszczeniem sprzętu przez Urząd Dozoru Technicznego

- Ujednolicenie floty poprzez zapewnienie wózków jednego producenta. Ma to bezpośredni wpływ na   organizację i bezpieczeństwo pracy

- Po zakończonym okresie najmu i zawarciu umowy na kontynuowanie najmu wymieniamy maszyny na fabrycznie nowe

- Odpowiedzialność za sprawność dostarczonego sprzętu spoczywa na nas

Stosunek kosztów zakupu do
kosztów utrzymania sprzętu przeładunkowego

Większość firm nie prowadzi szczegółowej analizy kosztów ponoszonych na utrzymanie floty sprzętu przeładunkowego w całym cyklu życia (TCO*) w związku z czym rzeczywiste koszty posiadania takiej floty nie są w tych firmach właściwie uchwycone i znane. Nawet powierzchowna analiza kosztów utrzymania i naprawy sprzętu, przeprowadzona uproszczonymi metodami, niemal w każdym przypadku kończy się olbrzymim zaskoczeniem dla użytkownika. Po przeprowadzeniu analizy okazuje się, że rzeczywisty koszt ponoszony na zakupiony sprzęt przeładunkowo-transportowy był wielokrotnie wyższy od oczekiwanego przez przedsiębiorcę.
 

Straty płynące z bycia właścicielem
sprzętu przeładunkowego vs. korzyści jakie daje wynajem

POSIADANIE
 
WYNAJEM
 
Posiadanie pochłania kapitał - lepiej wykorzystać go w innych obszarach Twojej firmy
 
Nie wymaga zaangażowania znaczącego kapitału początkowego
Posiadanie wymaga ponoszenia kosztów eksploatacji i ewentualnych napraw
 
Koszty eksploatacji i ewentualnych napraw są zawarte w comiesięcznej racie najmu
 
Posiadanie wymaga angażowania dodatkowych etatów, magazynów
 
Wynajem nie wymaga angażowania dodatkowych zasobów
Koszty eksploatacji są zmienne co sprawia, że prognozowanie jest trudne
 
Stała wysokość raty najmu pozwala na dokładne prognozowanie
Zmieniają się oczekiwania wobec sprzętu, technologia, a zamiana na nowy kosztowna
 
Po okresie trwania umowy istnieje możliwość wymiany sprzętu na fabrycznie nowy
Występują problemy związane
z upłynnieniem zużytego sprzętu

 
Brak problemów związanych z upłynnieniem sprzętu

 

Punkty serwisowe

Skracamy czas reakcji na zgłoszenia serwisowe do minimum.
 

44 wozy serwisowe

68 serwisantów

rozbudowana sieć serwisowa